Kilka słów o naszej jednostce:

           Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu jest jednostką naukowo-badawczą skupiającą się na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych metod analitycznych służących do charakterystyki nowych związków o potencjalnej aktywności biologicznej oraz złożonych matryc w oparciu o zaawansowane techniki analityczne.

Zakres prowadzonych badań naukowych:

Do najważniejszych osiągnięć Katedry należy   opracowanie  modeli proteomiczno-metabolomicznych mających  zastosowanie w diagnostyce chorób cywilizacyjnych takich jak: rak jajnika, rak prostaty, rak płuca, cukrzyca oraz choroby alergiczne.

Katedra prowadzi również wielokierunkowe badania mające na celu określenie właściwości fizycznych oraz biologicznych wielofunkcyjnych układów diagnostyczno-terapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu nowotworów. Badania te oparte są o terapię fotodynamiczną, w której wykorzystywane są innowacyjne związki, które po aktywacji za pomocą światła lasera wykazują zdolność niszczenia komórek nowotworowych.

Kolejnym ważnym nurtem prowadzonych badań, mającym potencjalne znaczenie wdrożeniowe, jest analiza produktów pochodzenia naturalnego w celu poszukiwania nowych związków o działaniu biologicznym, toksycznym lub alergicznym.

Katedra prowadzi także regularne badania środowiskowe. Przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zrealizowano projekt dotyczący oznaczania substancji psychoaktywnych, w oparciu o analizy ścieków miejskich wybranych miast województwa wielkopolskiego.

Dydaktyka:

W Katedrze realizowane są zajęcia z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz chemii analitycznej.

Zajęcia prowadzone są dla studentów kierunków: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia, inżynieria farmaceutyczna, analityka kryminalistyczna i sądowa, biotechnologia., PharmD (kurs w języku angielskim).

 

Aktualności

Kontakt

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej

ul. Grunwaldzka 6
60 -780 Poznań
tel. 61 854 66 10
e-mail: chniasekretariat@ump.edu.pl

Sekretariat:
Pn - pt. 8:00 - 16:00