< Cofnij

Ważne informacje dla studentów dotyczące zajęć od 4.01.2021 roku!!!

Szanowni Studenci,

W nawiązaniu do pisma Pani prof. dr hab. Anny Jelińskiej, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, z dnia 23 grudnia 2020r., informujemy, iż zajęcia w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej będą odbywać się w nastepujących terminach:

Chemia ogólna i nieorganiczna – od 4 do 8.01.2021 r. zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. Od 11.01.2021 r. zajęcia z ww. przedmiotu na I roku farmacji prowadzone będą w trybie hybrydowym

Chemia analityczna –  od 4.01.2021r. jak dotychczas w systemie zdalnym wykłady i seminaria (wg rozkładu dla poszczególnych grup), natomiast zajęcia kształcące umiejętności praktyczne, czyli ćwiczenia rozpoczną się od 11.01.2021r. ( forma kontaktowa wg rozkładu dla poszczególnych grup).

Chemia ogólna i nieorganiczna -  odbędą się zgodnie z planem w dniu 4 i 8.01.2021r. w formie zdalnej.

W ramach zajęć on-line odbędzie się kolokwium ustne I termin – analiza kationów, tok analizy rozdzielczej kationów od I do V grupy, zadanie ze stechiometrii – przeliczanie stężeń oraz

Seminarium – wybrane charakterystyczne reakcje dla anionów, postępowanie przy wykrywaniu soli

Analiza instrumentalna - zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym, zgodnie z harmonogramem, przekazanym Państwu w dniu 7.12. 2020 r.; w środę 6.01. 2021r. nie ma zajęć ze względu na dzień wolny od pracy - Święto Trzech Króli(zajęcia praktyczne w środę 13.01. 2021r.)

Chemia ogólna - ostatnie ćwiczenia przełożone na 14.01.2021r.

Metodologia badań analitycznych - ćwiczenia w dniach 9,10. 01.2021r. oraz kolejne, zgodnie z planem, odbędą się stacjonarnie

Chemia ogólna i analityczna - 07.01.2021r. zdalnie godz.8:45 - 12:30