Historia Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Rys historyczny

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu została utworzona jako samodzielna jednostka 3 kwietnia 1951 roku. Odłączenie Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego od Uniwersytetu Poznańskiego umożliwiło powołanie w dniu 1 stycznia 1950 roku Akademii Medycznej. Spowodowało to rozbudowę Wydziału Farmaceutycznego, na którym utworzono kilka nowych jednostek organizacyjnych, m.in. Katedrę i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Katedra powstała w wyniku połączenia dwóch Pracowni: Chemii Analitycznej Jakościowej (dla studentów I roku) oraz Chemii Analitycznej Ilościowej (dla studentów II roku), wcześniej istniejących w strukturach Katedry Chemii Farmaceutycznej.

W latach 1970-1978 Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej znalazła się w strukturze Instytutu Chemii i Analityki, a po reorganizacji Wydziału działała w ramach Instytutu Chemii Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej.

W tym okresie pracownicy Katedry prowadzili zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku farmacji, z zakresu chemii ogólneji nieorganicznej oraz dla studentów II roku z chemii analitycznej (metody klasyczne i instrumentalne). Działalność dydaktyczna Katedry poszerzyła się znacznie z utworzeniem Oddziału Analityki Medycznej (1979), nauczaniem farmacji w programie anglojęzycznym (2004), uruchomieniem kierunku kosmetologia na licencjackich studiach dziennych i niestacjonarnych oraz niestacjonarnych studiach magisterskich (2005).

Historię działalności naukowej i dydaktycznej Katedry można rozpatrywać w etapach przyporządkowanych poszczególnym kierownikom. Utworzenie Katedry jako niezależnej jednostki i 20 lat kierownictwa prof. dr Marii Szmytówny (1951-1970). 30 lat kierownictwa prof. dr hab. Jana Pawlaczyka (1971-2001). Kierownictwo prof. dr hab. Zenona J. Kokota (2001-2017). Od 2017 r. Katedrą kieruje dr hab. Jan Matysiak.